Wie zijn wij?

 • 4 vrouwen en twee mannen met ieder een eigen praktijk waarin zowel volwassenen als kinderen en jongeren welkom zijn.
 • Onze basisdisciplines  variëren van orthopedagoog tot psycholoog en (kinder-)psychiater.  
 • Wij overleggen met een grote regelmaat met  elkaar over nieuwe aanmeldingen en lopende behandelingen en werken samen als we denken dat dit goed is  voor de behandeling.
 • De één praat dan bijvoorbeeld met ouders en de ander met het kind.

Welke wetenschappelijke theorie hanteren we:

 • Allen zijn lid of lid in opleiding van de Nederlandse PsychoAnalytische Vereniging (NPAV).
 • Als psychoanalytici gaan we er in onze diagnostiek en behandelingen vanuit dat psychische klachten niet zomaar ontstaan maar oorzaken en aanleidingen hebben in de achtergrond en ontwikkelingsgeschiedenis. Omstandigheden spelen een rol bij het manifest worden van die klachten.
 • Er is  dan een balans tussen draagkracht en draaglast doorbroken.
 • Als oorzaken van psychische klachten zien wij ongunstige omstandigheden tijdens de ontwikkeling van het kind zoals bijvoorbeeld ziekte en verlies in de familie, echtscheiding of lichamelijke ziekten en stoornissen van het kind zelf, in samenhang met de aanleg van het kind, de fase waarin de ongunstige omstandigheden optreden en datgene wat het kind er in zijn of haar onbewuste fantasie voor betekenis aan geeft.
 • Er zijn talloze  zaken die kunnen leiden tot wederzijds onbegrip en misverstanden tussen ouders en kinderen en dit kan leiden tot een verstoring van de relatie en tot ontwikkelingsproblemen of innerlijke scheefgroei van het kind.
 • Soms zijn deze misverstanden gemakkelijk te herkennen en recht te zetten, maar soms hebben ze zich zodanig vastgezet in het kind dat een eigen behandeling nodig is, terwijl ook ouders een eigen vraagbaak nodig kunnen hebben.
 • Wij werken bij voorkeur niet met medicatie, al kan die op indicatie wel worden voorgeschreven.
 • Psychotherapeutische hulp voor kinderen en jongeren tot 18 jaar valt niet meer onder de ziektekostenverzekering maar onder gemeentelijke financiering.
 • Sommigen van ons hebben een contractuele overeenkomst met de gemeente Amsterdam, maar de meesten hebben dit niet.
 • Een gevolg hiervan is  dat in principe de kosten door u zelf gedragen moeten worden.
 • Als tariefindicatie moet u uitgaan van een bedrag van € 80,- per zitting van 45 minuten.
 • U ontvangt hiervoor maandelijks een nota, tenzij anders is afgesproken.
 • Onze ervaring is dat behandelingen al snel een jaar of langer kunnen duren.
 • Het kind heeft tijd nodig om zich vertrouwd en veilig te gaan voelen bij de behandelaar voordat het zijn of haar problemen op tafel durft te  leggen en er over kan gaan praten en nadenken.
 • Ook ouders hebben vaak wat langer tijd nodig om het gevoel van falen en schaamte dat ze het niet op eigen kracht hebben kunnen redden te overwinnen en zich te kunnen bezighouden met de aard en oorzaken van de problemen van hun kind en een mogelijk ongemerkte eigen rol daarin.
 • Via de onderstaande links komt u meer te weten over de individuele behandelaars

Praktijk Bijlsma

Praktijk Korthals Altes

Praktijk Prinsen

Praktijk Schut

Praktijk Vlietstra

Praktijk Vlietstra-Zock