Home

Deze website bevat informatie over psychoanalytische psychotherapie en psychoanalyse bij kinderen, jongeren en volwassenen.

Het betreft een samenwerkingsverband van 6 zelfstandig gevestigde psychotherapeuten en psychiaters in Amsterdam.

Allen zijn lid of lid in opleiding van de Nederlandse Psychoanalytische Vereniging. (NPaV, link maken)

Op de volgende pagina’s komt u meer  te weten over onze manier van werken en de theoretische uitgangspunten daar achter.

Aan de hand daarvan kunt u bepalen of dit overeenkomt met de vorm van behandeling die u zoekt voor uzelf of voor uw kind.

Op de persoonlijke pagina’s vind u profielen van de verschillende deelnemers.

Voor de aanmelding van kinderen tot 18 jaar is van belang dat de meesten van ons niet werken met contracten met de Gemeente Amsterdam, zodat de kosten van onderzoek en behandeling voor eigen rekening zijn.

Ook voor psychoanalyses geldt dat die niet vallen onder het verzekerde pakket en daarom zelf gefinancierd moeten worden.

Mocht er een indicatie  zijn voor  een psychoanalyse dan brengt de behandelaar in principe het overeenkomstige DBC tarief in rekening.

Als dit financieel niet is op te  brengen door de patiënt is er een mogelijkheid om te bekijken wat reëel en redelijk is voor beide partijen.

Het is mogelijk om contact op te nemen voor een  oriënterend gesprek. Om hiervoor een afspraak te maken kunt u mailen naar of bellen met één van ons.

De ruimte voor het aannemen van nieuwe patiënten is soms beperkt. Mocht er bij niemand van ons plaats zijn dan kunnen we u doorverwijzen naar collega’s die op een vergelijkbare manier werken.